Akciju apraksts

SIA "ZAAO" vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada.
Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.
Skolas un pirmsskolas projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

 

2019./2020.mācību gada vides projekta "Cilvēks vidē" akcijas tiks izsludinātas ik pa brīdim.
Aicinājums sekot līdzi - katrai akcijai jāpiesakās atsevišķi, jo atšķirīgs akcijas ilgums.
Lūgums skatīt nolikumā,  kuram reģionam akcija paredzēta.

Skatīt zemāk - pieteikties akcijām.

  

Akcija
Dalībnieki un pieteikšanās termiņš
Kas var piedalīties
Akcijas beigu datums
“Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!”
Akcijā aicinātas piedalīties pirmsskolas un skolas, arī augstskolas. Akcijas dalībnieki var būt viena klase/grupiņa; apvienotā grupa no vairākām klasēm, kā arī vides un citu pulciņu dalībnieki. No izglītības iestādes var būt neierobežots skaits pieteikumu.
Pirmsskolēni + Skolēni
30.11.2019
30.11.2019
“Dabai labu darīt”
Akcija paredzēta SIA "ZAAO" darbības reģiona izglītības iestādēm. Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanas akciju „Dabai labu darīt”. Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas izglītības iestādē. Pieteikums akcijai no visas izglītības iestādes ir viens kopīgs. Veicot pieteikumu, lūdzam norādīt kopējo bērnu skaitu izglītības iestādē.
Pirmsskolēni + Skolēni
31.03.2020
31.03.2020