Bioloģiskā daudzveidība ir dzīves daudzveidība visās tās izpausmes veidos.

 

 

Bioloģiskā daudzveidība ietver visu ģenētisko, sugu, ekosistēmu un ainavu daudzveidību, ko varam novērot uz planētas, glabā neizmērojami daudz vērtību, no kurām atkarīga ir arī mūsu – cilvēku – pastāvēšana. Bioloģiskā daudzveidība ir saikne starp visiem Zemes organismiem, kas tos vieno savstarpēji atkarīgā sistēmā, kurā katrai sugai un elementam ir sava loma. Bioloģiskā daudzveidība ir dzīvības tīkls. (Pasaules dabas fonds un Vides izglītības fonds; http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materi-ls-biolo-isk-daudzveid-ba.pdf )

 

 

Kāpēc bioloģiskā daudzveidība ir mums svarīga – interesanti fakti

https://ldf.lv/lv/article/kapec-biologiska-daudzveidiba-ir-mums-svariga-interesanti-fakti

http://en.biodiversiteit.nl/bap

 

 

Bioloģiskā daudzveidība mežā https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Petijumi/Informativais_materials_biologiska_daudzveidiba.pdf

 

 

52 darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/lv.pdf

Autortiesības © 2009 Beļģijas Karaliskais dabas zinātņu institūts

 

 

Eiropas komisija. Dabas kapitāls. Kas ir bioloģiskā daudzveidība? http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_lv.htm

 

 

Bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība lauku sētā https://macies.celotajs.lv/mod/resource/view.php?id=65 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs"