2019.gada Rūjienas vidusskolas izstrādāts mācību materiāls "Ideju krātuves vides ekspedīcijām" projekta "No lokālā uz globālo - vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā" ietvaros. Skatāms šeit.

 

Biedrība "Baltijas Vides forums".  http://padomapirmsperc.lv/

Biedrība "Baltijas Vides forums". Rokasgrāmata pedagogiem "Par ķīmiskajām vielām mūsu apkārtnē un bīstamām vielām produktos" https://issuu.com/beflatvija/docs/skolotaju_rokasgramata/1?ff&e=7890516/15287737