Klimata pārmaiņas.

 

2017.gads, biedrība "Daibes ilgtspējas centrs", animācijas multfilma par tēmu “Videi draudzīgs dzīvesveids”.  

SIA "ZAAO", informatīvs materiāls: Pirkt, lai izmestu! Lejupielādēt šeit.

 

Klimata pārmaiņas http://www.videsfonds.lv/documents/publikacija-klimata-parmainas.pdf (Ekoskolu programma)

 

Klimata pārmaiņas 10.-12. klasei. https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/10._-_12.klase_klimata_parmainas.pdf (Valsts kanceleja)