Arī vasarā ir zinātkārie, kas dodas ekskursijā pa RAAC "Daibe"

Publicēts:

Saule silda un vasara lutina ar skaistu laiku, un pats labākais, ka zinātkāre arī nekur nepazūd!

Sestdien, 20.jūlijā, pie mums ciemojās biedrības attīstības centra "Es pats" organizētās nometnes pirmsskolēnu grupiņa. 

Bērni ar interesi izzināja atkritumu ceļojumu, uzzinot, kas notiek ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, bet kas ar šķirotajiem. Kopā tika izsecināts arī, kāpēc trīs draugi - papīrs, metāls un plastmasa var dzīvot vienā konteinerā, bet kāpēc karalim stiklam ir savs konteiners. Tika aplūkots arī baseins, kurā nonāk netīrie notekūdeņi no sadzīves atkritumu glabātuves. Visi vienojāmies, ka ir lieliski, ka šādā ūdenī nav jāpeldās cilvēkiem un dzīvniekiem. Atziņa - par atkritumiem ir jāparūpējas, tos nevar atstāt brīvā dabā.