Augstskolu diena DTP "URDA"

Publicēts:

Ārpus ierastās mācību vides ceturtdien, 9.maijā, skolēni no trīs dažādām Vidzemes skolām ieradās DTP "URDA", lai kopā ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem piedalītos gan izglītojošās, gan informatīvās mācībās. Vizītes laikā, skolēni devās arī ekskursijā pa RAAC "Daibe" poligonu, lai iegūtu un paplašinātu zināšanas par to, kā darbojas atkritumu apsaimniekošanas poligons.

Trīs dažādos mācību posmos skolēni no Alojas Ausekļa vidusskolas, Limbažu novada ģimnāzijas un Līgatnes novada vidusskolas ieguva jaunas zināšanas par dažādiem dzīvnieku sugu pārstāvjiem un papildināja tās par pētnieciskajiem procesiem.
Lai mācību process būtu interesants un saistošs par tēmu "siksparņi", Daugavpils Universitātes pārstāvji bija sarūpējuši vairākus uzskates materiālus, kas ļāva skolēniemm iejusties sikspārņa ādā. Izmantojo ultraskaņas raidītāju un speciāli darinātu kostīmu, skolēniem tika sniegts detalizēts ieskats, ar ko tieši ir īpaši mazie zīdītāji.

Aizvadītajās mācībās skolēni ar pasniedzējiem un saviem pedagogiem devās pārgājienā pa URDAS dabas takām, lai iepazītu tur mītošos kukaiņus. Daugavpils Universitātes pārstāvji skolēnus veda caur visu posmkāju zināmajām sugām Latvijā.
Tā pat kā čaklākie kāpuri jau bija paspējuši tikt pie spārniem, tā skolēni - pie tīkliņiem! Tauriņus mēdz dēvēt par smukiem, krāšņiem un raibiem, bet lai uzzinātu tiem piešķirots nosaukumus, katram bija iespēja noķert savu tauriņu, lai uzzinātu, kas tā par sugu.
Prusaki nekož, tie šņāc! Ar Madagaskaras prusakiem un tūkstoškājiem, un citiem kukaiņiem, un ar ko tie mielojas, skolēni iepazinās no kolekcijām, ko līdzi bija atveduši daugavpilieši.

Mācību noslēdzošajā daļā katram no skolēniem bija iespēja sarūpēt sev kādu mācību paraugu no DTP "URDA" ūdens tilpnēm, un salīdzināt to ar Daugavpils Universitātes vides ekspertiem. Ar zināšanām neapšaubāmi bagātais students no Daugavpils Universitātes, skolēniem deva ļoti plašu un vērtīgu ieskatu par Latvijas ūdeņos dzīvojošajiem kukaiņiem un abiniekiem.

 

Paldies Daugavpils Universitātei par šo vērtīgo dienu!