UNESCO: Sabiedrības atbildību veicina izpratne par bioloģiskās daudzveidības nozīmi

Publicēts:

2019. gada 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" notiek UNESCO aosciēto un Baltijas jūruas skolu seminārs, kurā piedalās pedogogi un skolu pārstāvji no dažādām Latvijas mācību iestādēm. Seminārs, kurš tiek veltīts, lai izzinātu Ziemeļvidzemes biosfēru, bioloģisko daudzveidību, jaunākos mācību materiālus un tendendences, ar kuru palīdzību pedagogi var integrēt jaunus mācību paņēmienus dažādās mācību stundās, kā piemēram bioloģijā, ģeogrāfijā, sportā u.c. mācību priekšmetos.

Semināra laikā skolu pārstāvji iepazinās ar daudz un dažādiem metodiskajiem materiāliem, kurus izzinot var integrēt mācību procesos, lai ar audzēkņiem un skolēniem mācību stundās varētu runāt par bioloģisko daudzveidību. Tematiskie uzdevumi un jaunākie mācību materiāli, ar kuriem iepazinās semināra apmeklētāji ir ne tikai izglītojoši, bet arī būtisks segments, kurš palīdz skolotājiem pārnest zināšanas uz skolēniem, lai veicinātu skolēnos videi draudzīgu domāšanu, saliedētību un veicina izpratni dabas zinību jautājumos. Biosfēras saglabāšana ir viens no viss sarežģītākajiem uzdevumiem, ar kuru saskarās mūsdienu paaudze, jo liela daļa skolēnu, kuri patreiz turpina savas mācību gaitas nereti sastopas ar problēmām dažādu dzīvnieku un augu sugu atpazīšanā.

Nozīmīgi ir runāt par bioloģisko daudzveidību, jo vides saglabāšana, vides izglītība un vides ilgtspēja ir nozīmīga tēma ne tikai mums un mūsu sadarbības partnerim UNESCO, bet gan visā pasaulē. Ar kopīgiem spēkiem paceļot jautājumu par draudiem un vides problēmām, mēs varam uzlabot vispārīgo situāciju ap vides saudzēšanu un sabiedrības izglītošanu, lai mums un nākotnes paaudzēm būtu draudzīgāka vide, kurā dzīvot.

Plašāku inofrmāciju par bioloģisko daudzveidību variet meklēt zemāk norādītajos avotos:

Par ANO Bioloģiskās daudzveidības desmitgadi: https://www.cbd.int/2011-2020/resources/materials

Par IPBES Pasaules bioloģiskās daudzveidības ziņojumu: https://en.unesco.org/news/protecting-biodiversity-vital-fighting-climate-change-unesco-
director-general-said-launch