Palsmanes pagastā viesojas Skudra Urda

Publicēts:

Tuvojoties Lieldienām - 18. aprīlī Skudra Urda viesojas pie bērniem Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē. Mazie audzēkņi piedalās dažādās nodarbībās,  lai uzzinātu vairāk par papīra tapšanas procesiem un par to, kādēļ svarīgi ir pareizi sašķirot izlietotos papīrus, lai patērētu mazāk dabā esošos resursus. Bērni ar lielāko prieku piedalās mācību procesā, kurā ikviens varēja ar saviem spēkiem izgatavot savu papīru. Pirmsskolēnu atsaucība vienmēr ir liela, tādēļ arī šoreiz čaklie bērni piedalās itin visā, jo vienmēr vēlas uzzināt ko jaunu. Skolēni apmaiņā pret uzņemtajām zināšanām cienā Skudru Urdu ar saldumiem. 

Šī diena ir ne tikai notikumiem bagāta Palsmanes pagastā, bet arī Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) "Daibe" un "URDA", dabas un tehnoloģiju parkā. Pie mums viesojas skolēni no Augšlīgatnes jaunās sākumskolas. Vides nodarbību laikā, bērni piedalās mācībās, kurās viņi iegūst jaunas un papildina jau esošās zināšanas par vides ilgtspēju. Mācības notiek Daibes poligonā, kur audzēkņi iepazīstas ar atkritumu apsaimiekošanu. Mācību ietvaros skolēni uzzina visu par šķirošanas procesiem - kā pareizi šķirot atkritumus, lai samazinātu atkritumu daudzumu. No teorijas uz praktiskām mācībām! URDAS mācību centrā, skolēni piedalās vairākās aktivitātēs un uzdevumos, lai izveidotu skaidru priekšstatu par to, kā tad īsti notiek otrreiz lietojamo matierālu pārstrāde.