No dziļas vakardienas uz tālu rītdienu

Publicēts:

 

7. oktobrī biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”  sadarbībā ar SIA “ZAAO” organizēja pasākumu jauniešiem “Atbildīga resursu izmantošana no senatnes līdz mūsdienām”. Pasākums ir viena no LVAF atbalstītā projekta “Jaunatne rītdienai” aktivitātēm.

Pasākuma pamatā bija aktīvs pārgājiens caur Gaujmalas vienu no senākajiem mežiem un tajā piedalījās 20 jaunieši no Cēsīm un Limbažiem. Aktivitāšu mērķis bija ieskatīties vēsturē atbildīgu resursu izmantošanas kontekstā, lai salīdzinātu ar mūsdienām – pašiem izvērtēt šodienas paradumus, salīdzināt dabas resursu izmantošanu, ilgtspējības principus un neapzinīgas rīcības sekas. 

Jaunieši aizrautīgi darbojās darbnīcā, izstaigāja Raiskuma mežu, pētīja arheoloģiskos pieminekļus un izzināja vairāk nekā tūkstoš gadu senu vēsturi – kā cilvēki gadsimtu gaitā vadīja ilgtspējīgu dzīvesveidu, saglabājot apkārtējo vidi nepiesārņotu, tīru un dabisku katrai nākamajai paaudzei. Pasākuma noslēgumā jaunieši atzina, ka ir vērtīgi paskatīties vēsturē un pat ne tik senā vēsturē, lai saprastu, ka videi draudzīga rīcība ir ļoti būtiska ilgtermiņā.

Projekta “Jaunatne rītdienai” mērķis ir ar izglītojošu pasākumu kopumu motivēt mainīt jauniešu dzīves uztveri un rīcību atbildīgākam dzīvesveidam, saudzīgākai attieksmei pret dabas un vides resursiem, nodrošinot jauniešiem mācību programmas, spēles un izglītojošus pasākumu un radošās darbnīcas.

 

Biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” projekts “Jaunatne rītdienai” (projekta reģ.nr. 1-08/48/2019) tapis pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) finansējumam.

 

Vairāk informācija:
Baiba Līviņa-Jarohoviča
29433353