Rūjienas vidusskolas noslēdz projektu GENE DTP "URDA"

Publicēts:

Šī gada 10. maijā Dabas un tehnloģiju parkā "URDA" ieradās Rūjienas vidusskolas pedagogi, lai svinīgi atzīmētu "Ideju krātuve vides ekspedīcijām" atvēršanas svētkus un projekta "No lokālā uz globālo - vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā" noslēgumu. Šis ir projekts, ar kura atbalstu Rūjienas vidusskolas pedagogi ir apkopojuši gadu gaitā aprobētās vides ekspedīcijas un ar tām ir gatavi dalīties ar citiem pedagogiem.  

Vides ilgtspēja gan nacionālā, gan globālā kontekstā mums ir ļoti nozīmīga, tādēļ ar prieku un lepnumu uzņēmām Rūjienas vidusskolu DTP "URDA", lai kopā priecātos ar rūjieniešiem par paveikto - svinīgi atzīmētu projekta noslēgumu.

Projekta dalībnieki pēc nelielas pieredzes apmaiņas un paveiktā izvērtēšanas devās ekskursijā pa RAAC "Daibe". Noslēgumā projekta vadītāja bija sarūpējusi saviem kolēģiem muzikālu pārsteigumu - grupas "Pipes and drums" uzstāšanos. Muziķi ar saviem skaņdarbiem iekustināja visus klātesošos dalībniekus, arī DTP "URDA" kolektīvs pievienojās pulciņā.

 

Ar Rūjienas vidusskolas izstrādāto mācību materiālu "Ideju krātuve vides ekspedīcijām" var iepazīties šeit.