Skudra Urda - čakla un cītīga

Publicēts:

Darbiem bagāts, iesācies maija mēnesis mūsu Skudrai Urdai. 3.maija dienā Skudra Urda viesojās trijās vietās vienas dienas laikā - Korģenē, Salacgrīvā un Svētciemā, lai apciemotu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" bērnus. 

Ar darbiem bagāta ne tikai šī diena Skudrai,  bet arī čaklajiem bērniem, kuri piedalās vides nodarbībās.

Mācību gaitā skolēni ar Skudru Urdu uzzināja daudz jaunumu par atkritumu šķirošanu un dalījās ar savu pieredzi, kā viņi palīdz saglabāt tīru vidi, lai prieks būtu visiem gan cilvēkiem, gan ķepaiņiem.