Skudra Urda lepojas par Ekoskolām

Publicēts:

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika apbalvotas Latvijas Ekoskolas par vērtīgiem darbiem vides aizsardzības un ilgtspējas labā.

Šogad kopā 129 Latvijas Ekoskolas saņēma prestižo starptautiskā Zaļā karoga apbalvojumu, bet vēl 49 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

 

Lai sveiktu mūsu - SIA "ZAAO" reģiona Ekoskolas, uz svinīgo pasākumu Rīgā bija devusies pati Skudra Urda. Mūsu pedagogi un skolēni aizvadītajā gadā ir bijuši ļoti darbīgi - gluži kā skudras!

 

Starptautiskais Zaļais Karogs piešķīrts:

Amatas pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Ēveles pamatskolai, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādei, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei "Mežmaliņas", Priekuļu vidusskolai, Rugāju novada vidusskolai, Rūjienas pilsētas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei "Vārpiņa", Salacgrīvas vidusskolai, Katvaru internātpamatskolai (tagad Limbažu novada speciālā pamatskola), Liepas pamatskola, Limbažu 3.vidusskola, Smiltenes vidusskola, Stalbes vidusskola (tagad Stalbes pamatskola), Straupes pamatskola, Trikātas pamatskola, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa", Valmieras 2.vidusskola, Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte", Valmieras sākumskola, Valmieras Zaļā skola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola (tagad Ziemeļvidzemes pamatskola), Zvejniekciema vidusskola.

 

Latvijas Ekoskolu Sertifikāts piešķirts:

Bilskas pamatskolai, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei, Liepas pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte", Līvu sākumskolai, Matīšu pamatskolai, Rugāju novada Eglaines pamatskolai, Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes "Vālodzīte" struktūrvienībai "Krācītes", Valmieras Viestura vidusskolai, Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes grupai, Vidrižu pamatskolai.

 

Pateicības piešķirtas:

Burtnieku Ausekļu pamatskolai, Liepupes vidusskolai (tagad Liepupes pamatskola), Ozolmuižas pamatskolai, Rāmuļu pamatskolai, Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte", Valmieras Jaunatnes centram "Vinda", Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei, Vidagas Sikšņu pamatskolai, Vidzemes Augstskolai.

 

Tā turpināt!
Mēs lepojamies par jums!