Vecpiebalgas pirmsskolēni viesojas DTP "URDA"

Publicēts:

23. aprīlī DTP "URDA" viesojas Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņa. Dabas un tehnoloģiju parkā mazie audzēkņi tiek uzņemti, lai caur mācību procesu un dažādām aktivitātēm apgūtu jaunas zināšanas par tēmu "Ūdens". Nodarbību laikā, mazie dalībnieki uzzina vairāk par ūdens dzīves ciklu, kā arī piedalās dažādos eksperimentos, kuros apgūst zināšanas par ūdens attīrīšanos. 

Fotosintēze un kukaiņi, to ir jāredz dabā! Atnākot siltajam laikam, skolēni tiek uzņemti arī URDAS dabas takā, lai iepazītos ar dabā notiekošajiem procesiem, kur ūdens ir neatņemam sastāvdaļa. Šoreiz par skudrām čaklāki izrādās bērni, jo vēlās redzēt, izbaudīt un aptaustīt visu, ko dabas parks spēj tiem dot. Skolēnus ir jāiepazīstina ne tikai ar zinātniskām formulām un agregātstāvokļiem, bet vairāk tieši ar dabā sastopamajiem procesiem, kas ļauj audzēkņiem izprast, sev apkārt notiekošo. Šādas mācības palīdz ne tikai veicināt videi draudzīgu domāšanu, bet arī izprast dabas resursa nozīmi cilvēku dzīvē!