APRAKSTS

Adrese: Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs "Daibe", Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, LV-4151.

GPS 57.454036, 25.113846
 

Izpētes brauciens pa RAAC "Daibe" sastāv no divām daļām - poligona apskate un šķirošanas meistarklase (ilgums 1h 30 min).

Mērķauditorija: RAAC "Daibe" aicināti apmeklēt visi interesenti, sākot no pirmsskolas sagatavošanas posma līdz sirmam vecumam.

Apmeklējot poligonu, gūsiet priekšstatu:

  • Kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons;
  • Kā poligonā noglabā cietos sadzīves atkritumus;
  • Kas ir infiltrāts un kāds izskatās infiltrāta savākšanas baseins;
  • Ko ražo no poligona gāzes; 
  • Kāds izskatās šķirotu atkritumu savākšanas laukums;
  • Kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija;
  • Kā pāršķiro atsevišķi savāktos atkritumus, kāpēc jāveic pāršķirošana, un kā sagatavo otrreizējo materiālu tālākai transportēšanai uz pārstrādes uzņēmumiem.