VIDES IZGLĪTĪBAS AKTIVITĀTES

Vides nodarbības

Vides nodarbības ZAAO darbības reģiona izglītības iestādēm ir bez maksas.

Pirmsskolēniem

Skudras Urdas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs.

1. - 12. klašu skolēniem

Vides nodarbības (mācību nodarbība DTP “URDA”, dabas takās un ekskursija RAAC “Daibe”).

Tēmas: zeme, uguns, gaiss, ūdens

Ekskursija RAAC “Daibe”

1. - 4. klašu skolēniem

Apvienotās vides un drošības nodarbības ar VOLVO

10. - 12.klašu skolēniem

Lekcijas, apmācības ar augstskolu pasniedzēju piedalīšanos.

KONKURSI

2017./2018.mācību gadā “Cilvēks vidē” konkursos piedalījās 87 izglītības iestādes t.i. 22 pirmsskolas izglītības iestādes un 65 skolas, kopā savācot 284,164 tonnas makulatūru un 283,8 kubikmetrus PET pudeles.

Konkurss
Kas var piedalīties
Iesniegšanas termiņš

“Dabai labu darīt”

NOLIKUMS
Pirmsskolēni un visu klašu skolēni
10.10.2018.

“Skudras Urdas gudrā māja”

NOLIKUMS
Pirmsskolēni un visu klašu skolēni
10.10.2018.

Metodisko materiālu izstrādņu konkurss

NOLIKUMS
Pedagogi
10.10.2018.
PIETEIKTIES
Termiņš 10.10.2018.

CITAS AKTIVITĀTES

Ģimenes sestdienas katra mēneša otrajā sestdienā (15.09.; 13.10.; 10.11; 8.12.2018.).