Akciju apraksts

SIA "ZAAO" vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada.
Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.
Skolas un pirmsskolas projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

 

2019./2020.mācību gada vides projekta "Cilvēks vidē" akcijas tiks izsludinātas ik pa brīdim.
Aicinājums sekot līdzi - katrai akcijai jāpiesakās atsevišķi, jo atšķirīgs akcijas ilgums.
Lūgums skatīt nolikumā,  kuram reģionam akcija paredzēta.

Skatīt zemāk - pieteikties akcijām.

Akcija
Dalībnieki un pieteikšanās termiņš
Kas var piedalīties
Akcijas beigu datums
„Cik ilgā laikā izaug Tavi salāti?
Akcija aicina pirmsskolas pedagogus un pirmsskolēnus iesaistīties salātu dzīves cikla izzināšanā, sējot, pētot un vērojot, kā izaug pašu sētie salāti*. *Salāti - lapu salāti, kressalāti, biešu lapiņas, rukola, sinepju lapas u.tml.
Pirmsskolēni
30.04.2020
30.04.2020
„Kas dzīvo Tavas skolas eko stūrītī*?”
Akcija aicina skolēnu pašpārvaldēm, skolēnu padomēm un Eko padomēm pilnveidot un padalīties ar to, kāds ir skolas eko stūrītis. *Eko stūrītis – tā var būt maza atpūtas vieta kādā no skolas gaiteņiem, kurā ir ietverta videi draudzīga filosofija (atkritumu šķirošanas punkts, info dēlis par vides lietām, otrreizēji izmantojamas/pārveidotas mēbeles, spēles u.c.). Kā arī tas var būt brīvs jūsu ideju un vajadzību lidojums par to, kas ir eko stūrītis un ko tajā vajadzētu iekļaut.
Skolēni
30.04.2020
30.04.2020
“Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!”
Akcijā aicinātas piedalīties pirmsskolas un skolas, arī augstskolas. Akcijas dalībnieki var būt viena klase/grupiņa; apvienotā grupa no vairākām klasēm, kā arī vides un citu pulciņu dalībnieki. No izglītības iestādes var būt neierobežots skaits pieteikumu.
Pirmsskolēni + Skolēni
30.11.2019
30.11.2019
“Dabai labu darīt”
Akcija paredzēta SIA "ZAAO" darbības reģiona izglītības iestādēm. Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanas akciju „Dabai labu darīt”. Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas izglītības iestādē. Pieteikums akcijai no visas izglītības iestādes ir viens kopīgs. Veicot pieteikumu, lūdzam norādīt kopējo bērnu skaitu izglītības iestādē.
Pirmsskolēni + Skolēni
30.04.2020
30.04.2020