Akciju apraksts

SIA "ZAAO" vides akcijās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes iesaistās kopš 2001. gada.
Vides projekta akcijās ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.
Skolas un pirmsskolas var izvēlēties sev saistošās akcijas.
Darbošanās akciju ietvaros veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

 

2021./2022.mācību gada akcijas tiks izsludinātas ik pa brīdim.
Aicinājums sekot līdzi informācijai - katrai akcijai jāpiesakās atsevišķi, jo atšķirīgs akcijas nolikums un ilgums.
Lūgums pievērst uzmanību akcijas nolikumā norādītajai informācijai par to, kuram reģionam akcija paredzēta.

Akcija
Dalībnieki un pieteikšanās termiņš
Kas var piedalīties
Akcijas beigu datums
Akcija „ZERO WASTE klases pikniks dabā!”
Mērķis - veicināt skolēnu un pedaogogu iesaisti atkritumu samazināšanā un apzināties savu atbildību par atkritumu radīšanu, izvērtējot kādos iepakojumos tiek iepakota viņu izvēlētā pārtika - vai iepakojums ir šķirojams un pārstrādājams, no kādiem iepakojumu veidiem varētu izvairīties un kādas būtu alternatīvās iespējas. No cik tālām, tuvām vietām ir ‘’atceļojuši’’pārtikas produkti uz pikniku- veidot pārtikas produktu km ceļu.
Skolēni
25.04.2022
25.04.2022
Akcija - Pārstrādājamo materiālu vākšanas akcija „DABAI LABU DARĪT”
Mērķis- informēt un izglītot par pārstrādājamiem materiāliem, dabas resursu saudzēšanu, iesaistot gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, gan vispārējo izglītības iestāžu skolēnus materiālu vākšanā.
Pirmsskolēni + Skolēni
15.01.2022
15.01.2022
Akcija PII "Dārgumu medības -zeķes dzīve pazemē"
Mērķis - veicināt bērnu izpratni par dabas procesiem un atkritumiem, ka dabā nav vieta cilvēku radītiem atkritumiem un tie nekur nepazūd.
Pirmsskolēni
30.04.2022
30.04.2022
Akcija '' Atklāj par ūdeni kopā ar URDU''
Gaidam oriģinālas idejas!
Skolēni
26.03.2022
26.03.2022