1.video - eksperimenti par un ap ŪDENI akcijas "Atklāj kopā ar Skudru Urdu!" (1.-6.klasei) ietvaros

Publicēts:

Akcija "Atklāj kopā ar Skudru Urdu" (1.-6.klasei) tiek palaista plašos ūdeņos!
 
 
👉 Šeit pieejas links 1.video - eksperimenti par un ap ŪDENI akcijas "Atklāj kopā ar Skudru Urdu!" (1.-6.klasei) ietvaros.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=lxKreh3sZ4g
 
 
🥽👩🔬🧪👨🔬🔬 Uzdevuma izpildīšana - eksperimentu/ praktisko darbu veic un izpilda visa klase kopā vai katrs skolēns individuāli, ja noris attālinātās mācības. Paveiktā uzdevuma darba gaitu filmē un īsi apraksta rezultātu. Klases pedagogs sagatavo apkopojumu par uzdevuma veikšanu un iesūta URDAi vienu kopēju video par darba izpildi, neatkarīgi vai eksperimentu/uzdevumu veikusi klase kopā vai katrs skolēns atsevišķi.
 
 
🎥 Video jāiesūta vēlākais līdz 26.februārim uz tel. nr. 25459399, izmantojot WhatsApp vai e-pastu izglitiba@zaao.lv.
 
 
🎥 ❗ Atgādinām, ka filmējot telefonu nepieciešams turēt horizontāli. Kā arī jāievēro datu drošības nosacījumi, lai video neparādītos skolēnu sejas. 
 
 
 
♻️🐾 Akciju organizē SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi “Līgatnes dabas takām”.  
 


Lai ziemas prieka pilna diena!