3.video - eksperimenti par un ap ZEMI akcijas "Atklāj kopā ar Skudru Urdu!" (1.-6.klasei) ietvaros

Publicēts:

Paldies par akcijai iesūtītajiem otrās kārtas video! Tik braši eksperimentētāji gan pedagogi, gan skolēni, gan vecāki! Patiess prieks!
 
👉 Šeit pieejams links 3.video - eksperimenti par un ap ZEMI akcijas "Atklāj kopā ar Skudru Urdu!" (1.-6.klasei) ietvaros:  https://www.youtube.com/watch?v=ZoQfMDGze-o   
Šajos praktiskajos uzdevumos droši var vēl vairāk radoši un inovatīvi izpausties kā iepriekš! 
 
 
🥽👩🔬🧪👨🔬🔬 Uzdevuma izpildīšana - eksperimentu/ praktisko darbu veic un izpilda visa klase kopā vai katrs skolēns individuāli, ja noris attālinātās mācības. Paveiktā uzdevuma darba gaitu filmē un īsi apraksta rezultātu. Klases pedagogs sagatavo apkopojumu par uzdevuma veikšanu un iesūta URDAi vienu kopēju video par darba izpildi, neatkarīgi vai eksperimentu/uzdevumu veikusi klase kopā vai katrs skolēns atsevišķi.
 
🎥 Video jāiesūta vēlākais līdz 26.aprīlim uz tel. nr. 25459399, izmantojot WhatsApp vai e-pastu izglitiba@zaao.lv.
 
🎥 ❗ Atgādinām, ka filmējot telefonu nepieciešams turēt horizontāli. Kā arī jāievēro datu drošības nosacījumi, lai video neparādītos skolēnu sejas. 
♻️🐾 Akciju organizē SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi “Līgatnes dabas takām”.