Aktivitātes dabas un tehnoloģiju parkā ‘’URDA’’ novembrī

Publicēts:

 

 

Pēdējais rudens mēnesis ar svina mākoņiem debesīs, ar ilgstošu lietu, aukstumu, salu,  pirmajām sniega pārslām. Dabā nosacīts miers, taču tāds noteikti nav URDĀ!

Online nodarbībās tikāmies ar Amatas pamatskolas 3.un 5.klasi,  Alojas novada PII ‘’Auseklītis’’ un filiāles Vilzēnos mazajiem dalībniekiem, Trikātas pamatskolas 7.un 8.klasi, Raiskuma pamatskolas 6.-9.klašu skolēniem, Valmieras sākumskolas 1.b un 1.c klasi, Zaubes pamatskolas 1.,2.,3.,7.klasi. Zinātkāri skolēni arī no Cēsu pilsētas Pastariņa skolas 1. un 3.klases, Palsmanes pamatskolas 3.klases, Cēsu Jaunās skolas 1.un 4.klases, Cēsu pilsētas vidusskolas 8.a klases. Atraktīvi, aktīvi Stalbes pamatskolas 2.un 4.klases skolēni, Rugāju vidusskolas 6.klases skolēni, Dikļu pamatskolas 4.-6.klases skolēni. Satikšanās prieks ar Straupes pamatskolas PII 6 gadīgo grupu, Brenguļu PII audzēkņiem, Valmieras pilsētas 6.PII ‘’Kārliena’’ ‘’Tauriņu’’ un ‘’Vāverēnu’’ grupas audzēkņiem, Valmieras pilsētas PII ‘’Krācītes’’- Knīpām un knauķiem’’, Valmieras pilsētas PII ‘’Pienenīte’’ 5 gadīgo, 6 gadīgo grupām, Kocēnu PII 5 gadīgo, 6 gadīgo grupām, Drabešu Jaunās pamatskolas PII 6-gadīgo grupu. Uz tikšanos ziemā!