Diskutē par jauniešu iesaisti vides jautājumu risināšanā

Publicēts:

Biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" un dabas un tehnoloģiju parks URDA pārstāvji apmācībās diskutēja par jauniešu iesaisti vides jautājumu risināšanā. Apmācībās tika izmantotas Europa Goes Local apmācībās "Go for Change" apgūtās metodes un risinājumi mērķauditorijas iesaistei un motivēšanai, kā arī rīki veiksmīgai viedokļu iegūšanai.

Svarīgākais ir mērķauditorijas iesaiste visos procesos, lai spētu nodrošināt aktivitātes/pasākumu kopumus atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām.