Marta aktivitātes URDĀ

Publicēts:

Snieg...
Bet pumpuri sačukstas klusi
Un sniegpulksteņi
Zem sniega zvana
Par to,
Ka ir pavasaris,
Tomēr ziemai nav gana,
Un viss
Atkal ir tik balts,
Tik svinīgi tīrs,
Bet salts...


Izglītojošās vides aktivitātēs martā online nodarbībās piedalījās Rūjienas vidusskolas 3.klase, Žīguru
pamatskolas 4.-6.klase, 7.-9.klase. Pēc ļoti ilga laika prieks klātienē bija satikt Brenguļu sākumskolas
1.-4.klasi, Smiltenes vidusskolas 6.klasi, Priekuļu vidusskolas 5.klasi.


Skudra URDA ciemojās pie Limbažu novada speciālās pamatskolas pirmsskolas grupas’’Bitītes’’, abās
Valkas pirmsskolas izglītības iestādēs, Jāņumuižas PII, Cēsu 1.PII, Limbažu pilsēta 1.PII ‘’Buratino’’,
Valmieras pilsētas PII ‘’Buratino’’, Limbažu pilsētas 3.PII ‘’Spārīte’’, Valmieras pilsētas 5.PII ‘’Vālodzīte’’
struktūrvienībā ‘’Krācītes’’, Ērģemes PII, Limbažu PII ‘’Kāpēcītis’’, Strenču novada PII ‘’Minkāns’’, Skultes
PII ‘’Aģupīte’’, Valmieras pilsētas 6.PII ‘’Kārliena’’ struktūrvienībā ‘’Pienenīte’’