Oktobra aktivitātes URDĀ

Publicēts:

Arī oktobris URDĀ bijis ļoti aktīvs. Prieks bija satikt Palsmanes pamatskolas 1., 2.klases skolēnus, Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas 7.klases skolēnus, Smiltenes novada speciālās pamatskolas 7.-9.klases skolēnus, Umurgas pamatskolas 2. un 4.klases aktīvos skolēnus, Amatas pamatskolas 1.klases zinātkāros skolēnus.

Pie mums viesojās arī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 1.kursa maģistratūras studenti.

Pie Skudras URDAS ciemojās Cēsu pilsētas 4.PII audzēkņi - nodarbībā ‘’Kukaiņu slepenā dzīve’’. Skudriņa pati ciemojās Priekuļu PII ‘’Mežmaliņā’’ un Valmieras pilsētas 5.PII ‘’Vālodzīte’’ struktūrvienībā ‘’Krācītes’’ pie 5.-6.gadīgiem audzēkņiem. Attālinātajās (tiešsaistes) nodarbībās Skudra URDA tikās ar Stalbes PII ‘’Sienāzīšu’’ grupu un Salaspils 1.PII 6.-7. grupu.

Ļoti priecājamies Jūs redzēt, dzirdēt, satikt, lai domātu, meklētu un atklātu!