Pilnveidota apmeklētāju pieredze atkritumu poligona procesu iepazīšanai

Publicēts:

Atkritumu poligons, iespējams, ir tā vieta, kurā reālais stāsts tiek stāstīts pat bez šķietamas piepūles. Te runā kaiju balsis, atkritumu kalni, materiālu dažādība un, protams, apkārt valdošās smaržas. Tomēr, lai ļautu sajūtām un iegūtajai pieredzei nostiprināties, biedrība Daibes ilgtspējas centrs dabas tehnoloģiju parks URDA nemitīgi turpina veikt dažādus labiekārtošanas un pilnveidošanas darbus, lai pilnīgotu apmeklētāju pieredzi, skaidrotu poligona ietekmi uz apkārtējo vidi un rosinātu uz rīcības maiņu ilgtspējīgas attīstības virzienā.

Nule kā veiksmīgi noslēdzies biedrības jaunākais projekts Redzi, domā un dari!, kura laikā veikti būtiski papildinājumi un uzlabojumi, kas apmeklētājiem vēl labāk ļaus iepazīt atkritumu poligona darbību.

Izveidots interaktīvs atkritumu noglabāšanas poligona Daibe makets. Ar tā palīdzību daudz ērtākā un pārredzamākā veidā iespējams skaidrot par poligona ietekmi uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām.

Ar skaņas un video sistēmu aprīkots autobuss, kurš apmeklētājus ved izpētes braucienā pa atkritumu poligonu. Brauciena laikā tiek rādīti dažādi interaktīvi materiāli, kas rada padziļinātāku izpratni un pieredzi par apkārt redzamo.

Lai vērstu uzmanību tam, kā pašu spēkiem īstenot bezatkritumu pikniku, izveidota mobilā ugunskura vieta, kurā praktiskā veidā iespējams apgūt pamatprincipus, kā rīkot pikniku, kas nepiesārņotu dabu.

Jaunizveidotās iespējas jau paspējuši izmēģināt dažādu paaudžu apmeklētāji, kuri atzinīgi novērtējuši procesu interaktivitāti, pārskatāmību un iespēju līdzdarboties. Mūsu komanda jo īpaši priecājas par Valmieras Dizaina un mākslas skolas pasniedzēju un audzēkņu vizīti, kuri gan iejutās apmeklētāju ādā, gan plāno iesniegt rekomendācijas, kas būtu uzlabojams, lai skaidrība būtu vēl noteiktāka.

Pašlaik dabas un tehnoloģiju parks URDA ir atvērts apmeklētājiem, tikšanās iepriekš jāsaskaņo un ļoti svarīgi atcerēties, ka viesošanās var notikt saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Projektu Redzi, domā un dari! (projekta realizācijas Nr.21-09-AL20-A019.2202-000010) finansē Lauku atbalsta dienests,  realizē biedrība Daibes ilgtspējas centrs dabas un tehnoloģiju parkā URDA.