Skudra URDA apciemo bērnus

Publicēts:

20.oktobrī Skudra URDA devās uz Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte”  struktūrvienību „Krācītes” grupiņu "Kāpēcīši", lai kopā svinētu dzimšanas dienu un apgūtu ko jaunu rotaļnodarbībā Skudra Urda svin dzimšanas dienu.
Nodarbības tēma ir dzīve bez atkritumiem, kuras laikā tika uzklāts svētku galds pēc nulles atkritumu koncepta.