URDĀ domā, meklē un atklāj

Publicēts:

Dabas un tehnooģiju parku "URDA" ik dienu apmeklē dažāda vecuma pētnieki, lai izzinātu dabu, apkārtējo vidi, cilvēka un dabas mijiedarbību. Gan pirmsskolēni, gan skolēni pēta procesus un izzina dabu, atkritumu ceļu un iepazīst poligona darbību.

Skudra URDA priecājas mācīties kopā ar zinātkāriem bērniem, lai domātu, meklētu un atklātu.