"URDA šķiro un samazina" izstāde Ekoskolās

Publicēts:

Biedrības "Daibes ilgstspējas centrs" realizētā projekta "URDA šķiro un samazina" ietvaros veidotā lielformāta plakātu izstāde apceļo Ekoskolas.

Plakāti ir veidoti, iekļaujot ne tikai attēlus, bet arī tekstu, lai izstādes apmeklētājam ir interese un vēlme pētīt sīkāk piedāvātās idejas paradumu maiņai. Katrs plakāts rosina domāt par savu ikdienas rīcību, kā arī paskatīties plašāk - kā katra rīcība ietekmē pasaulē notiekošu gan klimata pārmaiņu, gan arī patērētāju sabiedrības kontekstā. Būtiskākais ir veidot apziņu, ka jebkura rīcība sākas no mūs katra.

Divu mēnešu garumā izstāde tika izvietota Cēsu novada Straupes pamatskolā, lai pievērstu uzmanību ikdienas paradumiem un vides saudzēšanai - apzināties savu ietekmi. Straupes pamatskolas pedagogi mācībās (vizuālā māksla, latviešu valoda, dizains un tehnoloģijas) integrēja izstādi mācību procesā. Pedagogi atzinīgi novērtē, ka ir iespēja šāda veida izstādes izvietot skolas telpās un izmantot kā metodi vairāko mācību priekšmetos.

Šobrīd izstāde ir aizceļojusi uz  Cēsu novada Amatas pamatskolu - kas ir pieredzes bagātākā Ekoskola Latvijā. Arī Amatas pamatskola izstādi plāno integrēt mācību darbā.

Arī citas ZAAO reģiona Ekoskolas var pieteikties izstādes izvietošanai savā izglītības iestādē.

Projekta ietvaros tika izveidoti 20 lielformāta plakāti ar mērķi sabiedrībai vienkāršā un saprotamā veidā parādīt iespējas, kā ikdienā var rīkoties videi draudzīgāk, likt aizdomāties par resursu patēriņu un kaitējumu videi. 

Izstāde tapusi biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” projekta “URDA šķiro un samazina” (reģ.nr. 1-08/57/2019) ietvaros, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).