URDAs janvāra aktivitātes

Publicēts:

Laimīgu Jauno gadu! Ļoti aktīvi, darbīgi tas sācies Dabas un tehnoloģiju parkā URDA, jo bijis daudz online nodarbību, daudz sirsnīgu tikšanos klātienē.

Satikāmies tiešsaistē ar Limbažu vidusskolas 4.klasi, Valmieras sākumskolas 1.d klasi, Eglaines pamatskolas visiem audzēkņiem, Straupes pamatskolas 2.klasi, Gaujienas pamatskolas 4.-6.klasi, Rekavas vidusskolas 1.-9.klasi, Cēsu 1.pamatskolas 7.klasi, Naukšēnu vidusskolas  6.klasi.

 Klātienē skudra URDA  vadīja nodarbības ļoti viesmīlīgajā Taurenes PII, Burtnieku PII ‘’Burtiņš’’, atjautīgajiem Staiceles PII, Matīšu PII ‘’Namiņš’’, Dikļu pamatskolas PII, atraktīvajiem Raunas PII,  sirsnīgajiem Veselavas PII, Valmieras 5 PII ‘’Vālodzīte’’ struktūrvienībā ‘’Krācītes’’, erudītajiem Vecpiebalgas PII ‘’Mazputniņš’’, Jaunpiebalgas PII, Pāles PII. Brīnišķīgi novēlējumi skudrai Urdai no pirmsskolas audzēkņiem- kaut skudra URDA brauktu katru piektdienu pie mums, novēlu skudrai URDAI nodzīvot 100 gadus, novēlu labu gadu!!!