• 2019.gada Rūjienas vidusskolas izstrādāts mācību materiāls "Ideju krātuves vides ekspedīcijām" projekta "No lokālā uz globālo - vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā" ietvaros. Skatāms šeit.