SIA "ZAAO"

SIA "ZAAO" vides izglītības jomā strādā kopš 2001.gada.

ZAAO vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā.

Lai mudinātu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos, veicinātu izpratni par ilgtspējīgas attīstības principiem un dabas un cilvēka mijiedarbību, SIA “ZAAO” aicina pirmsskolas izglītības iestādes, skola un pieaugušos iesaistīties vides izglītības aktivitātēs (vides nodarbībās, izpētes braucienā pa RAAC “Daibe”, akcijās).

ZAAO vides izglītības aktivitātes dažādām interešu grupām realizē Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA".

 

Vairāk par SIA "ZAAO"  - www.zaao.lv.