Datums
Datums un vieta
Pasākuma apraksts
Laiks
Vieta
21.oktobris
10:00
DTP "URDA"
SIA "ZAAO" darbinieku apmācības
10:00
DTP "URDA"
24.novembris
09:00
DTP "URDA"
Valmieras sākumskolas BIOMIMIKRIJAS diena
09:00
DTP "URDA"