Video tiešsaistes tikšanās ar Skudru Urdu, kuras laikā Skudra Urda izstāsta stāstu par sevi un savu mājvietu, kas atrodas blakus atkritumu apsaimniekošanas poligonam "Daibe", darbojas ar bērniem pārrunājot šķirošanu, parāda multeni un nosūta printēšanai darba lapas, komiksus krāsošanai.

Online tikšanās pieejama tikai ZAAO reģiona pirmsskolām un pirmsskolas izglītības grupām. Pieteikšanās, rakstot brīva veida pieteikumu uz e-pastu: izglitiba@zaao.lv.