Nodarbību apraksts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UZMANĪBU!
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojiem Covid-19 infekcijas apturēšanas nolūkos, DTP "URDA" šobrīd neorganizē ne izbraukuma, ne klātienes nodarbības un pasākumus.
Par attālinātajām mācību iespējām sazināties ar vides izglītības projektu vadītāju Ievu Freimani-Mihailovu, tel.nr. 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2020./2021.mācību gadā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā 1.-6.klašu skolēniem mācību programmu "Es vidē šodien un rīt" 1.-6.klasei**.

 

Mērķauditorija: 1.-6.klāsu skolēni. Tēmu saturs un metodes tiek pielāgotas atbilstoši klašu grupām (1.-3.klase, 4.-6.klase).

 

Programmas mērķis: Sekmēt skolēnu radošumu, jutīgumu un interesi par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt URDA infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

 

Mācību programmas ietvaros piedāvājam apgūt piecas nodarbības:
1. "Es un mani atkritumi"
2. "Atkritumi un enerģija"
3. "Resursi manās rokās"
4. "Dzīve bez atkritumiem"
5. "Es - dabas sastāvdaļa"

 

Skolēniem būs:

  • būs jādodas izglītojošā izpētes braucienā pa RAAC "Daibe", lai uzzinātu un izprastu, kā tiek apsaimniekoti atkritumi,
  • jādarbojas praktiskās nodarbībās laboratorijā, lai papildinātu zināšanas un prasmes veikt eksperimentus, izprotot atkritumu apsaimniekošanas procesus un dabas procesu sakarības,
  • jāvingrinās pilnveidot sadarbības prasmes, jo daži uzdevumi būs jāveic pārī vai grupā,
  • kā arī būs jāpiedalās izzinošā pārgājienā pa dabas takām, lai iepazītu mums apkārt esošo biologisko daudzveidību un izzinātu, kā mēs paši to ietekmējam. 


Vienas nodarbības garums: 2h (1.-3.klasei) un 2,5h (4.-6.klasei).

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona* izglītības iestādēm nodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm nodarbība ir par maksu. 

*SIA "ZAAO" darbības reģions.

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846

 

**Bērnu un jauniešu vides izglītības programmu vispārizglītojošām skolām interešu izglītībā ir apstiprinājusi Pārgaujas novada pašvaldība un izdevusi licenci interešu programmas "Es vidē šodien un rīt" 1.-6.klašu skolēniem īstenošanai uz 2 gadiem.