NODARBĪBU APRAKSTS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UZMANĪBU!
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojiem Covid-19 infekcijas apturēšanas nolūkos, DTP "URDA" šobrīd neorganizē ne izbraukuma, ne klātienes nodarbības un pasākumus.
Par attālinātajām mācību iespējām sazināties ar vides izglītības projektu vadītāju Ievu Freimani-Mihailovu, tel.nr. 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2020./2021.mācību gadā aicinām 7.-12.klašu skolēnus uz mācību programmu "Es vidē šodien un rīt".

 

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni. Tēmu saturs un metodes tiek pielāgotas atbilstoši klašu grupām (7.-9.klase, 10.-12.klase).

 

Programmas mērķis: Sekmēt skolēnu radošumu, jutīgumu un interesi par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt URDA infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

 

Mācību programmas ietvaros piedāvājam apgūt piecas nodarbības:
1. "Es un mani atkritumi"
2. "Atkritumi un enerģija"
3. "Resursi manās rokās"
4. "Dzīve bez atkritumiem"
5. "Es - dabas sastāvdaļa"

 

Skolēniem būs:

  • būs jādodas izglītojošā izpētes braucienā pa RAAC "Daibe", lai uzzinātu un izprastu, kā tiek apsaimniekoti atkritumi,
  • jādarbojas praktiskās nodarbībās laboratorijā, lai papildinātu zināšanas un prasmes veikt eksperimentus, izprotot atkritumu apsaimniekošanas procesus un dabas procesu sakarības,
  • jāvingrinās pilnveidot sadarbības prasmes, jo daži uzdevumi būs jāveic pārī vai grupā,
  • jābūt gataviem paplašināt teorētiskās zināšanas caur dažādiem uzdevumiem, spēlēm,
  • kā arī būs jāpiedalās izzinošā pārgājienā pa dabas takām, lai iepazītu mums apkārt esošo biologisko daudzveidību un izzinātu, kā mēs paši to ietekmējam. 


Vienas nodarbības garums: 3h (7.-9.klasei) un 3,5h (10.-12.klasei).

 

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir par maksu.

*SIA "ZAAO" darbības reģions.

 

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846