NODARBĪBU APRAKSTS

2019./2020.mācību gadā piedāvājam arī pirmsskolas vecuma bērniem ciemoties DTP "URDA", lai kopīgi darbotos par vides tēmām mācību programmā "Skudras Urdas gudrā māja".

 

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu t.sk. pirmsskolas grupu pirmsskolēni vecumā no pieciem gadiem.

 

Programmas mērķisSekmēt pirmsskolēnu zināšanas, prasmes un iesaisti, aktualizējot tēmas par vidi - savu dzīves vietu, telpu, kuru izzināšana un aptveršana ir jāveicina jau agrīnā vecumā.

 

Mācību programmā ietilpsts piecas rotaļnodarbības par dažādām tēmām. Katrā ietilps atšķirīgs nodarbību piedāvājuma komplekss.

•Toys story jeb rotaļlietu stāsts, tēma - rotaļlietas un atkritumi. Ekskursija pa RAAC "Daibe"; radošā aktivitāte - tiks veidotas pašgatavotas rotaļlietas.
•Gardēži, tēma - pārtikas ceļš, pārtikas atkritumi, komposts.  Ekskursija pa RAAC "Daibe"; praktiskā darbošanās telpās vai dabas takā - tiks izzināts pārtikas ceļš un aplūkotas sliekas.
•Vannas istabas briesmonīši, tēma - ūdens piesārņojums. Ekskursija pa RAAC "Daibe", praktiskais darbs laboratorijā - tiks izgatavotas vannas bumbas;
•Gaisa pavēlnieks, tēma - gaisa piesārņojums. Ekskursija pa RAAC "Daibe"; eksperimenti laboratorijā.
•Kukaiņu un citu dzīvnieku slepenā dzīve, tēma - bioloģiskā daudzveidība. Ekskursija pa RAAC "Daibe"; pārgājiens un praktiska darbošanās dabas takā.
 
 
Vienas rotaļnodarbības garums ir 1 stunda un 30 minūtes.
 

 
Nodarbību maksa:
  • SIA "ZAAO" darbības reģiona pirmsskolas izglītības iestādēm t.sk. pirmsskolas grupām rotaļnodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām izglītības iestādēm rotaļnodarbības ir par maksu.

*SIA "ZAAO" darbības reģions.

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846