PIEAUGUŠAJIEM

Aicinām uzņēmumu, dažādu iestāžu kolektīvus, interešu grupas doties izpētes braucienā pa RAAC "Daibe" vai aicināt SIA "ZAAO" speciālistu pie sevis, lai kopā noskaidrotu, kā un kāpēc šķirot atkritumus nodarbībā "Šķirošanas ABC".