2021.gads, biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" projekta "Radi, lieku neradot!" (reģ. nr. 1-08/76/2020), ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF),  video par notiekošajiem procesiem atkritumu poligonā: https://www.urda.lv/lv/zanis/video

 

2017.gads, biedrība "Daibes ilgtspējas centrs", video par atkritumu apsaimniekošanas sitēmu, par poligona darbību.

Vislabākais vieds, kā tikt ar atkritumiem galā - tos vispār neradīt!

 

Šķiro - tas ir viegli!

 

Atkritumu šķirošanas līnija  - materiāli tiek sagatavoti, lai to nogādātu uz otrreizējo pārstrādi

 

Otrreizējā pārstrāde

 

Sadzīves atkritumu priekšapstrāde pirms atkritumu noglabāšanas 

 

Atkritumu noglabāšana atkritumu poligonā

 

Biogāzes apsaimniekošana atkritumu poligonā

 

Reversās osmozes attīrīšanas iekārta, kas attīra infiltrātu