APRAKSTS

Izpētes brauciens pa Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) "Daibe" aicina iepazīties ar atkritumu apsaimiekošanas procesu poligonā. Izpētes brauciens sastāv no divām daļām - poligona apskate un šķirošanas meistarklase.

 

Mērķauditorija: pirmsskolas vecuma bērni, sākot no 5 gadu vecuma, skolas vecuma bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie (interesentu grupas, darba kolektīvi u.tml.)

 

Mērķis: Veidot izpratni par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - šķirošanu, atlasot un sagatavojot atkritumus pārstrādei, sadzīves atkritumu sagatavošanu noglabāšanai, kā arī par blakus darbībām, kas rodas atkritumu apsaimniekošanas rezultātā.  Sekmēt iedzīvotāju zināšanas, prasmes un iesaisti kopējā atkritumu apsaimniekošanā, apzinoties, ka ikviens ir atbildīgs par atkritumu radīšanu un to apsaimniekošanu.

 

Izpētes brauciens sastāv no divām daļām - poligona apskate un šķirošanas meistarklase.

 • Apmeklējot poligonu, gūsiet priekšstatu:
  • Kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons;
  • Kā poligonā noglabā cietos sadzīves atkritumus;
  • Kas ir infiltrāts un kāds izskatās infiltrāta savākšanas baseins;
  • Ko ražo no poligona gāzes; 
  • Kāds izskatās šķirotu atkritumu savākšanas laukums;
  • Kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija;
  • Kā pāršķiro atsevišķi savāktos atkritumus, kāpēc jāveic pāršķirošana, un kā sagatavo otrreizējo materiālu tālākai transportēšanai uz pārstrādes uzņēmumiem.
 • Šķirošanas meistarklasē pārbaudīsiet prasmi, vai mājās, darbā tiek pareizi šķiroti atkritumi, kā arī uzzināsiet papildus informāciju par to tālāko ceļu.

 

Izpētes brauciena pa RAAC "Daibe" ilgums līdz 2 h.

Vieta: Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151. (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846