Nodarbības tematiskais plāns

Nodarbības sastāvdaļas
Ilgums
Nodarbības vieta
Ievads-sasniedzamie rezultāti
10 min (1.-3.kl.), 10 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Izpētes brauciens/poligona makets
10-30 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
RAAC Daibe
Laboratorijas darbs
70-90 min (1.-3.kl.), 60-90 min (4.-6.kl.)
DTP URDA laboratorijā
Atgriezeniskā saite
10 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA

Papildus informācija

1.-3.klase

1. Nodarbības "Atkritumi un enerģija" mērķis:

Piedaloties pētnieciskā darbībā, iepazīst un izprot atkritumu apsaimniekošanas procesā esošās blakus darbību (infiltrāta apsaimniekošana, biogāzes apsaimniekošana) nozīmību vides piesārņojuma samazināšanai; paplašina izpratni par enerģijas ražošanu, izmantošanu, ūdens un gaisa kvalitātes nozīmību, lai izprastu savu un citu cilvēku mijiedarbību ar apkārtējo vidi.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dabaszinības → 2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija?

* Dabasziniba → 3.5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmām: “Ūdens”, “Enerģija”.

4.-6. klase

1. Nodarbības "Atkritumi un enerģija" mērķis:

Piedaloties pētnieciskā darbībā, iepazīst un izprot atkritumu apsaimniekošanas procesā esošās blakus darbību (infiltrāta apsaimniekošana, biogāzes apsaimniekošana) nozīmību vides piesārņojuma samazināšanai; paplašina izpratni par enerģijas ražošanu, izmantošanu, ūdens un gaisa kvalitātes nozīmību, lai izprastu savu un citu cilvēku mijiedarbību ar apkārtējo vidi.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dabaszinības 5.klasei → 5.3. Kas ir elektroenerģija?

* Dabaszinības 6.klasei → 6.3. Kā notiek vielu pārvērtības?

* Dabasazinības 5.klasei → 5.4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmām: “Ūdens”, “Enerģija”.