Nodarbības tematiskais plāns

Nodarbības sastāvdaļas
Ilgums
Nodarbības vieta
Ievads-sasniedzamie rezultāti
10 min (1.-3.kl.), 10 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Izpētes brauciens pa RAAC Daibe/poligona makets
30 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
RAAC Daibe/DTP URDA
Nulles atkrituma koncepta (Zero waste) būtība 20 min
25 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Upcycle meistarklase
20 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
DTP URDA laboratorija
Praktiskais darbs - Nulles atkrituma koncepta (Zero waste) pikniks
30 min (1.-3.kl.), 40 min (4.-6.kl.)
DTP URDAdabas takas
Atgriezeniskā saite
10 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA

Papildus informācija

1.-3.klase

Nodarbības "Dzīve bez atkritumiem" mērķis:

Veidot skolēnos izpratni par bezatkritumu dzīvesveidu, attīstot skolēnu jaunrades, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un pašvadītās mācīšanās caurviju prasmes, lai iedvesmotu skolēnus labāks nākotnes veidošanai.

Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

*Dizains un tehnoloģijas 2.klasei → 2.5. Projekts “Kā gatavojos un organizēju svētkus?

Atbilstība Ekoskolu programmas tēmai: “Atkritumi”.

4.-6. klase

Nodarbības "Dzīve bez atkritumiem" mērķis:

Veidot skolēnos izpratni par bezatkritumu dzīvesveidu, attīstot skolēnu jaunrades, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un pašvadītās mācīšanās caurviju prasmes, lai iedvesmotu skolēnus labāks nākotnes veidošanai.

Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

*Sociālās zinības 4.klase → 4.5. Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?

*Dizains un tehnoloģijas 6.klasei → 6.2. Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamus materiālus?

Atbilstība Ekoskolu programmas tēmai: “Atkritumi”.