Nodarbības tematiskais plāns

Nodarbības sastāvdaļas
Ilgums
Nodarbības vieta
Ievads-sasniedzamie rezultāti
10 min (1.-3.kl.), 10 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Izpētes brauciens pa RAAC Daibe/poligona makets
10-30 min (1.-3.kl.), 10-30 min (4.-6.kl.)
RAAC Daibe/DTP URDA
Aktīva darbošanās dabas takā
60-120 min (1.-3.kl.), 120-180 min (4.-6.kl.)
Dabas taka
Atgriezeniskā saite
10 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA

Papildus informācija

1.-3.klase

1. Nodarbības "Es - dabas sastāvdaļa" mērķis:

Iepazīt un izprast dabu, vienkāršas likumsakarības dabā, dabas daudzveidības nozīmi, cilvēka rīcības ietekmi uz apkārtējo vidi un tīras un daudzveidīgas vides nozīmi katram cilvēkam, dabas resursu izmantošanu un pieejamību, esot dabā.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dabaszinības - 3.3. Kā orientēties apkārtnē?

* Dabaszinības - 1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?.

* Dabaszinības - 2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

* Dabaszinības - 3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

* Sports un veselība 1.-3.klasei - Kustību rotaļas un spēles (IV)

* Sports un veselība 1.-3.klasei - Piedzīvojumu aktivitātes (VI)

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmām: “Mežs”, “Bioloģiskā daudzveidība”.

4.-6. klase

1. Nodarbības "Es - dabas sastāvdaļa" mērķis:

Iepazīt un izprast dabu, vienkāršas likumsakarības dabā, dabas daudzveidības nozīmi, cilvēka rīcības ietekmi uz apkārtējo vidi un tīras un daudzveidīgas vides nozīmi katram cilvēkam, dabas resursu izmantošanu un pieejamību, esot dabā.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dabaszinības 4.klasei - 4.1. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?

* Dabaszinības 4.klasei - 5.1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?

* Dabaszinības 6.klasei - 6.1. Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

* Sports un veselība 4.-6.klasei - Kustību rotaļas un spēles (IV)

* Sports un veselība 4.-6.klasei - Piedzīvojumu aktivitātes (VI)

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmām: “Mežs”, “Bioloģiskā daudzveidība”.