Nodarbības tematiskais plāns

Nodarbības sastāvdaļas
Ilgums
Nodarbības vieta
Ievads-sasniedzamie rezultāti
10 min (1.-3.kl.), 10 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Laboratorijas darbs (materiālu īpašības)
25 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
DTP URDA laboratorija
Praktiskais darbs - atkritumu šķirošana
25 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Izpētes brauciens pa RAAC Daibe
30 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
RAAC Daibe
Praktiskais darbs - otrreizējā pārstrāde
20 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Atgriezeniskā saite
10 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA

Papildus informācija

1.-3.klase

1. Nodarbības "Es un mani atkritumi" mērķis:

Apmeklējot reālu atkritumu poligonu un piedaloties pētnieciskā darbībā, iepazīt un izprast atkritumu apsaimniekošanas principus; gūt ierosmi nākotnes profesijai; paplašināt izpratni par resursiem, resursu nozīmi un cilvēku ikdienas paradumiem tos patērējot, lai spētu uzņemties atbildību par saviem atkritumiem.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dabaszinības 1.klasei → 1.2. Kā pētīt materiālus?

* Sociālās zinības 3.klasei → 3.3. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji?

* Dabaszinības → 1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmai: “Atkritumi”.

4.-6. klase

1. Nodarbības "Es un mani atkritumi" mērķis:

Apmeklējot reālu atkritumu poligonu un piedaloties pētnieciskā darbībā, iepazīt un izprast atkritumu apsaimniekošanas principus; gūt ierosmi nākotnes profesijai; paplašināt izpratni par resursiem, resursu nozīmi un cilvēku ikdienas paradumiem tos patērējot, lai spētu uzņemties atbildību par saviem atkritumiem.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Sociālās zinības 4.klasē → 4.1. Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā?

* Sociālās zinības 4.klase → 4.5. Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?

* Dabaszinības 5.klasei → 5.4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmai: “Atkritumi”.