Nodarbības tematiskais plāns

Nodarbības sastāvdaļas
Ilgums
Nodarbības vieta
Ievads-sasniedzamie rezultāti
10 min (1.-3.kl.), 10 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Izpētes brauciens pa RAAC Daibe/poligona makets
30 min (1.-3.kl.), 30 min (4.-6.kl.)
RAAC Daibe/DTP URDA
Praktiskais darbs (produkta dzīves cikla analīze un aprites ekonomika)
20 min (1.-3.kl.), 45 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Praktiskais darbs (ekodizains)
30 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA
Laboratorijas darbs (bioekonomika)
20 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA laboratorija
Atgriezeniskā saite
10 min (1.-3.kl.), 20 min (4.-6.kl.)
DTP URDA

Papildus informācija

1.-3.klase

1. Nodarbības "Resursi manās rokās" mērķis:

Skolēns praktiski darbojoties, izzina aprites ekonomiku, bioekonomiku, produkta dzīves ciklu, ekodizains, paplašinot izpratni par dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nozīmību.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dizains un tehnoloģijas 1.klase → 1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus?

* Dabaszinības 1.klase → 1.2. Kā pētīt materiālus?

* Dizains un tehnoloģijas 1.klasē → 1.3. Kā kombinē dažādas formas un rotā plakanus un telpiskus izstrādājumus no plastilīna un sāls mīklas?

* Dizains un tehnoloģijas 2.klase → 2.2. Kā izgatavo locītus, pītus, rullētus papīra objektus?

* Dabaszinības 3.klase → 3.4. No kā ir veidota Zeme?

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmām: “Atkritumi”, “Klimata pārmaiņas”.

4.-6. klase

1. Nodarbības "Resursi manās rokās" mērķis:

Skolēns praktiski darbojoties, izzina aprites ekonomiku, bioekonomiku, produkta dzīves ciklu, ekodizains, paplašinot izpratni par dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nozīmību.

2. Integrētie temati pēc Skola2030 mācību satura, paraugprogrammām:

* Dizains un tehnoloģijas 4.klasei → 4.2. Kā atlej veidnē dažādu materiālu izstrādājumus?

* Dabaszinības 5.klasei → 5.2. Kā izmanto materiālus?

* Dizains un tehnoloģijas 5.klasei → 5.2. Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem?

* Dabaszinības 5.klasei → 5.4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?

* Dizains un tehnoloģijas 6.klasei → 6.5. Projekts “Kā raksturot uzņēmējdarbību?”

3. Atbilstība Ekoskolu programmas tēmām: “Atkritumi”, “Klimata pārmaiņas”.