NODARBĪBU APRAKSTS

2022./2023.mācību gadā aicinām 7.-12.klašu skolēnus uz mācību programmu "Es vidē šodien un rīt".

 

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni. Tēmu saturs un metodes tiek pielāgotas atbilstoši klašu grupām (7.-9.klase, 10.-12.klase).

 

Programmas mērķis: Sekmēt skolēnu radošumu, jutīgumu un interesi par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt URDA infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

Mācību tēmas:
1. Es un mani atkritumi;
2. Atkritumi un enerģija;
3. Resursi manās rokās;
4. Dzīve bez atkritumiem;
5. Es - dabas sastāvdaļa.

Skolēniem būs:

  • jāvingrinās pilnveidot sadarbības prasmes, jo daži uzdevumi būs jāveic pārī vai grupā,
  • jābūt gataviem paplašināt teorētiskās zināšanas caur dažādiem uzdevumiem, spēlēm,
  • jāpiedalās izzinošā pārgājienā pa dabas takām, lai iepazītu mums apkārt esošo biologisko daudzveidību un izzinātu, kā mēs paši to ietekmējam. 


Vienas nodarbības garums: 2.5h (7.-9.klasei) un 2,5h (10.-12.klasei).

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir par maksu.

*SIA "ZAAO" darbības reģions.

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846