PIEAUGUŠAJIEM

Aicinām uzņēmumu, dažādu iestāžu kolektīvus, interešu grupas doties izpētes braucienā pa RAAC "Daibe", lai kopā noskaidrotu, kā un kāpēc šķirot atkritumus nodarbībā "Šķirošanas ABC".