KĀPĒC IR LABI NEBAROT ATKRITUMU POLIGONU?

👉 Kas notiek ar atkritumiem pēc tam, kad tie nonāk atkritumu konteinerā? 
👉 Kāds ir atkritumu ceļš? 
👉 Kāpēc ir tik svarīgi šķirot atkritumus? 
👉 Kas notiek atkritumu poligonā? 
👉 Un kas jādara, lai nebarotu atkritum poligonu? 

❗Mūsu Žanis Neveisteris dodas to noskaidrot. Pievienojies izpētē!   

ATKRITUMU CEĻŠ

Atkritumus radīt ir ļoti viegli, kā otrā āda tie pieauguši mūsu ikdienas izvēlēm. Ikdienā svarīgi pieskatīt gan savus iepirkšanās paradumus, gan to, ko darām ar lietām, kas saplīsušas. Jo nekas nekur nepazūd. Viss nonāk atkritumu poligonā, kuram tad jātiek galā ar visu, ko esam sastrādājuši. 

 

Sadzīves atkritumu priekšapstrāde

Dienā atkritumu poligonā ieved līdz pat 250 tonnām atkritumu. Lai atkritumu kalnā noguldītu tikai tos, kuri nav derīgi otrreizējai pārstrādei -  liela daļa no tiem tiek pāršķiroti ar rokām un sadalīti pēc piederības.

 

Atkritumu noglabāšana

Atkritumu kalns tiek veidots ļoti rūpīgi, lai nekaitētu dabai. Slēgtais kalns veidots 10 gadus, bet aktīvajā atkritumi tiks krāti vēl 20 gadus. Tāpēc esi vērīgs un nebaro atkritumu poligonu. Viņš daudz labāk jūtas, kad palicis tukšā! 

 

Biogāze

Atkritumu sadalīšanās procesā rodas biogāze. Gāze tiek savāktas un pa īpašām caurulēm nogādāta koģenerācijas stacijā, kur ražo siltuma un elektrisko enerģiju. Tomēr atkritumiem nebūtu jāražo elektrība. To var izdarīt videi draudzīgāk!

 

Infiltrāta attīrīšana

Nokrišņus, kuri izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim sauc par infiltrātu. Tas tiek savākts un nogādāts uz īpašu baseinu, no kura šķidrums pa filtru filtriem ceļo uz reversās osmozes attīrīšanas iekārtu, kur tas tiek attīrīts. Kad tas beidzot tiek atzīts par tīru, tas nonāk atpakaļ dabā.

 

Atkritumu šķirošana

Kur cilvēki, tur  diemžēl arī atkritumi! Lai tie nenonāktu dabā, tie ir jāšķiro pēc piederības. Ja nezini, ko drīkst mest šķirošanas konteinerā, labāk izvēlies sadzīves atkritumu konteineru, lai nesabojātu otrreiz šķirojamo materiālu kvalitāti. Esi visu šķirmiču šķirmice. Šķiro pareizi! 

 

Otrreizēji izmantojamo materiālu pāršķirošana

Šķiroto atkritumu pāršķirošanai poligonā izveidota atsevišķa ēka ar šķirošanas līniju.  Dienā tajā ar rokām tiek pāršķirotas gandrīz 20 - 30 tonnas atkritumu.  Šķirotie atkritumi poligonā atbilstoši pārstrādātāju prasībām tiek sagatavoti otrreizējai pārstrādei. Tāpēc esi visu šķirmiču šķirmice. Šķiro pareizi!

 

#neradilieku #zanis #neveisteris

Kampaņu „Radi, lieku neradot!” (reģ. nr. 1-08/76/2020) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF),  realizē „Daibes ilgtspējas centrs”.