Atkritumi kā resurss - lai mainītos mūsu domāšana no lineārās ekonomikas uz aprites ekonomikas principu, par atkritumu apsaimniekošanu, par atkritumu izmantošanu kā otrreizējo resursu jāsāk runāt jau no pirmsskolas un jāturpina par to aktualizēt visa vecuma cilvēkiem.

Šeit tiek uzkrāti SIA "ZAAO" DTP "URDA" un biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" dažādos projektos izstrādātie materiāli (metodiskie materiāli, darba lapas, informatīvi materiāli u.c) par atkritumu tematiku, kas var noderēt pedagogiem, skolēniem un citiem interesentiem.

 

 • 2020.gadā biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" projektā "URDA šķiro un samazina" (Reģ Nr. 1-08/57/2019, finansētājs LVAF)  izstrādāti lielformāta plakāti ar padomiem par videi draudzīgu rīcību - dzīve bez atkritumiem. Plakāti lejupielādējami šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1_CL08q0LyuWxlu6vK4TjYlrB__G8lfTY 
 • 2019.gads, atkritumu audita materiāls tapis Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā "WasteArt" ("Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību"), kuru Vidzemes plānošanas reģions īsteno kopā ar partneriem no Latvijas (Vides risinājumu institūts un SIA "ZAAO") un no Igaunijas. Audita materiālu komplekts pieejams lejupielādei (izvēlieties sev piemēroto variantu): SKOLĀM ŠEIT; vienkāršotais komplekts ĢIMENĒM ŠEIT; pilnais komplekts DARBAVIETĀM un MĀJSAIMNIECĪBĀM ŠEIT
 • 2019.gads, Valmieras 3.pirmsskolas izglītības iestādes sadarbībā ar biedrību "Daibes ilgtspējas centrs" projekta "" ietvaros izstrādātais "Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums" (lejupielādēt šeit) un animācijas filma "Skudra Urda domā, meklē un atklāj".

 • 2017.gads, biedrība "Daibes ilgtspējas centrs", video par atkritumu apsaimniekošanas sitēmu, par poligona darbību. Lejupielādēt šeit.
 • 2017.gads, biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" rokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem - videi draudzīga saimniekošana http://www.zaao.lv/sites/default/files/videi_draudziga_saimniekosana_web_0.pdf
 • 2017.gads, biedrība "Daibes ilgtspējas centrs", animācijas multfilmas par tēmām – “Aprites ekonomika” un “Videi draudzīgs dzīvesveids”.  
 • 2010. gads, SIA "ZAAO", izziņas materiāls skolēniem "Preces dzīves cikls". Šis izziņas materiāls izmantojams dabas zinībās, interešu izglītībā, klases audzināšanas stundās, skolēnu pētnieciskos darbos vispārizglītojošās skolās 8.-9. klases skolēniem. Izziņas materiāla mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar preces dzīves cikla posmiem (resursi, ražošana, lietošana, atkritumi). Izziņas materiāls izstrādāts sadarbībā ar Amatas pamatskolu un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu. Projekts īstenots ar Sorosa Fonds - Latvijas Ilgtspējīgas attīstības programmas finansiālu atbalstu. Materiālu lejupielādēt šeit.

 • 2006. gadsSIA "ZAAO",mācību līdzeklis sākumskolai "Šķiroto atkritumu ceļš". Materiālu lejuplādēt šeit.

 • 2007. gads, SIA "ZAAO", mācību materiāls dabas zinībās pirmsskolai "Vides mācība maziem bērniem". Mācību materiāla saturiskā koncepcija veidota no izziņas materiāla skolotājiem, metodiskā apraksta, kā strādāt ar tēmu un praktisko darbu uzdevumiem bērniem. Mācību materiāls iepazīstina skolotājus ar dabas likumsakarībām un cilvēku mijiedarbību ar vidi. Bērniem piedāvāti praktiskie darba uzdevumi ar mērķi nostiprināt zināšanas par dabas procesiem, cilvēku radītiem materiāliem un to ietekmi uz vidi.

 • 2004. gads, SIA "ZAAO", praktisko darbu burtnīcu vides izglītībā "Cilvēks vidē", mācību palīglīdzekli vides izglītībā "Cilvēks vidē". Mācību līdzeklis vides izglītībā piemērots vidējo un vecāko klašu skolēniem. Mācību līdzeklis rosinās skolotājus un skolēnus labāk apzināt atkritumu apsaimniekošanas daudzveidīgumu un svarīgumu. Strādājot ar darba uzdevumiem, skolēni nostiprina zināšanas par atkritumu veidiem, to apsaimniekošanas iespējām, par atkritumu ietekmi uz vidi. Skolēni diskutē par papīra, izlietotā iepakojuma lietderīgu izmantošanu, par videi draudzīgu rīcību. Mācību līdzeklis izstrādāts sadarbībā ar "Latvijas Zaļo punktu".

 • 2004. gads, SIA "ZAAO", mācību līdzekli pirmsskolai "Cilvēks vidē", darba burtnīca pirmsskolas vecuma bērniem "Cilvēks vidē". Mācību līdzeklis pirmsskolai piemērots 6 - 7 gadus veciem bērniem. Tas sekmēs bērnu izpratni par dabas procesiem un cilvēka mijiedarbību ar tiem. Virzīs bērnus uz aktīvu darbošanos atkritumu apsaimniekošanā. Darba uzdevumi bērniem māca saprast dabu, rūpēties par sevi, rūpēties par apkārtni. Bērni zīmē, krāso, raksta, noskaidro, kā rodas atkritumi, kāds ir to labākais apsaimniekošanas veids. Mācību līdzeklis izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.