Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” dibināta 2016.gada jūlijā.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” īsteno projektus par dažādām ar vidi, dabu un ilgtspēju saistītās tēmās izstrādājot gan kampaņas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību vides jautājumiem un tās saudzēšanai, gan piedāvājot izglītojošus pasākumus.

Mērķi

Ar precīzu pieeju atšķirīgām mērķgrupām un to vajadzību izpratnei, nodrošināt kvalitatīvu vides izglītību
Sekmēt sabiedrības zināšanas un iesaisti vides saglabāšanā
Īstenot citas mērķtiecīgas rīcības un panākt vides ilgtspējīgu uzturēšanu Vidzemē