SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”

Reģ.nr.: 44103015509
Adrese: "Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”

Reģ.nr.: 40008253968
Adrese: "Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151

URDAS komanda