Arī 2023./2024.mācību gadā turpinām organizēt izglītojošo pasākumu "Pļavas izpētes diena" SIA "ZAAO" apsaimneikošanas reģiona 7.-12.klašu skolēniem.

Pasākuma laikā skolēni varēs pētīt bišu dzīves ciklu – kopā ar biteniekiem uzzināt procesu, kā notiek darbs pie stropa, izgaršot medu un izzināt bišu nozīmi dabā. Kā arī pasākuma laikā skolēniem būs iespēja paplašināt savas zināšanas par pļavā esošajiem augiem un to nozīmi. Piedalīties URDA pasākumos nozīmē arī darboties praktiski un radoši - būs iespēja pagatavot sēklu bumbas bioloģiskās daudzveidības sekmēšanai, kā arī būs jādodas meža takā - gan baudī dabas burvību un brīvību, gan veikt dažādus uzdevumus, sadarbojoties komandā un orientējoties pēc kartes. Pļavas izpētes procesa noslēgumā  skolēniem būs iespēja sarūpēt pašiem sev dāvanu - dažādu ziedu tēju.

Protams, neatņemama sastāvdaļa, atrodoties poligona "Daibe" teritorijā, ir izpētes brauciens pa to. Šī izpētes brauciena laikā skolēni izzinās atkritumu ceļu un poligonā notiekošos procesus.

Skolēni un pedagogi, kas apmeklēja šopasākumu iepriekšējā mācību gada laikā,  atzina, ka Pļavas izpētes diena ir mūsdienīgs mācību process dabā, kas devis daudz jaunu informāciju - iespēju izzināt bitenieku profesiju, iemācīties atpazīt un izmantot ārstniecības augus. Svarīgi, ka apmācības URDĀ ir iespējams veiksmīgi integrēt ikdienas skolas mācību procesā, jo tas apvieno dažādu prasmju apguvi un nodrošina starpdisciplināro pieeju.

Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots. Kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits - pieteikšanās tiks slēgta.

Aktuālos pasākumus vari atrast šeit.

Pasākums paredzēts tikai SIA "ZAAO" darbības reģiona iestādēm*.

* SIA "ZAAO" darbības reģiona karte

SIA "ZAAO" darbības zona