Datums
Datums un vieta
Pasākuma apraksts
Laiks
Vieta
06.marts
09:30
URDA
Industriālās simbiozes ievadseminārs (LIFE C5 aktivitātes ietvaros)
Uzzināt vairāk
09:30
URDA
20.marts
09:00
URDA
''Es. Vide. Drošība.''- (1.-6.klasei)
Pieteikties pasākumam
09:00
URDA
20.marts
13:00
URDA
''Es. Vide. Drošība.''- (1.-6.klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00
URDA
23.marts
10:00
URDA
Dabas diena
Uzzināt vairāk
10:00
URDA
03.aprīlis
09:00
Gatavošanās pasākumam
09:00
04.aprīlis
DTP "URDA"
Akcijas "Atklāt kopā ar URDU" (1.-6.klasēm) fināla kārta URDĀ
DTP "URDA"
11.aprīlis
09:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
09:00
URDA
11.aprīlis
13:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00
URDA
18.aprīlis
09:00
URDA
Pļavas izpētes diena 7.-12.klašu audzēkņiem
Pieteikties pasākumam
09:00
URDA
18.aprīlis
13:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00
URDA
24.aprīlis
11:00
URDA
''Es. Vide. Drošība.''- (1.-6.klasei)
11:00
URDA
24.aprīlis
13:00
URDA
''Es. Vide. Drošība.''- (1.-6.klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00
URDA
24.aprīlis
09:00
URDA
"Es. Vide. Drošība." (1.-6.klasei)
Pieteikties pasākumam
09:00
URDA
08.maijs
09:00
Noslēguma pasākums
09:00
15.maijs
09:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
09:00
URDA
15.maijs
13:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00
URDA
22.maijs
09:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
09:00
URDA
22.maijs
13:00
URDA
Pļavas izpētes diena (7.-12. klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00
URDA
28.maijs
09:00
''Es. Vide. Drošība.''- (1.-6.klasei)
Pieteikties pasākumam
09:00
28.maijs
13:00
''Es. Vide. Drošība.''- (1.-6.klasei)
Pieteikties pasākumam
13:00